Har lyset slocknat? Låt oss på Erlandssons El hjälpa dig. Det är viktigt att du använder dig av en skicklig elektriker när du ska utföra ett arbete. Kontakta Oss
Eio Erlandssons El är sedan 1977 medlem i EiO som står för Elektriska Installatörsorganisationen.
EiO har över 2600 medlems företag.EiO´s Hemsida
 

Elinstallationer

Behöver ni hjälp med elinstallationer, reparationer eller underhåll så kan vi hjälpa er. Vi gör jobb i bostäder, sommarstugor, på jordbruk och inom småindustrin. Gör upp er önskemål och kontakta oss sedan. ROT-avdrag gäller.

 

Belysning

Erlandssons El gör det mesta inom belysning så som utomhusbelysning, parkbelysning, fasad och trädgårdsbelysning.
Vi använder självkart lågenenergi lampor samt ledbelysning i arbete. ROT-avdrag gäller.

 

 

Kraft

 

Vi drar matning fram till centraler och anläggningar inom industrin eller mellan centraler i hus. Ibland krävs det att man byter matning för att installera en jordfelsbrytare i huset. Ring oss och rådfråga vad som gäller för dig. ROT-avdrag gäller.

 

 

Elpannor


Installation av nya elpannor, reparation och underhåll av gamla elpannor. Vi hanterar de flesta märken av elpannor på marknaden.
ROT-avdrag gäller.

 

 

Åskskydd

 

När du ser över åskskyddet är det viktigt att ta med både el- och teleledningar. Även andra metalliska ledningar för till exempel bredband, fjärrvärme och vattenledningar kan leda in åskan. Vänd dig till oss på Erlandssons EL för att få ett komplett åskskydd.
ROT-avdrag gäller.

 

 

Potentialutjämning

 

Potentialutjämning är en elektrisk förbindning som medför att utsatta delar och främmande ledande delar får samma spänning i förhållande till jord. Detta uppnås med hjälp av en spänningsreferens, genom att ansluta alla ledande delar i anläggningen till samma kopplingspunkt. Potentialutjämning används ofta inom jordbruket, för att djur i stallar ska få den bästa miljön som möjligt.

 

 

 


 

ROT-avdrag


Som konsument kan du göra ett ROT-skatteavdrag för utförda tjänster av el- och teleteknikföretag.

Räkna ut hur stort just ditt ROT-avdrag blir med hjälp av en "räknesnurra"
som finns hos www.skattereduktion.se


Vad är ett ROT-avdrag?

Ett ROT-avdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.Kontakta oss för mer information om hur ROT-avdraget fungerar.
Ring oss idag:

Tel: 0225-412 30